Language
Ship management

Yhteystiedot

Elisa Mikkolainen ville
Elisa Mikkolainen
Toimitusjohtaja
+358 400 801 524

Ville Koskinen
Varustamoliiketoiminnan 
johtaja

+358 40 584 81 79

   
Jari Simpura
Marcus
Jari Simpura
Tekninen päällikkö
+358 40 540 2391 

Marcus Holmberg
Tekninen tarkastaja
+358 40 704 9349 
Henri 
Henri Tuominen
Projektipäällikkö
Arandan peruskorjaus

+358 40 584 1133
 
kirssi  Mari 

Kirsi Vallenius
Merihenkilöstöpäällikkö
+358 50 016 6985

Mari Ylitalo
Merihenkilöstökoordinaattori
+358 2 2111 658
risto Sari-Heino

Risto Mäkelä
Taloushallinto
+358 2 2111 655

Sari Heino
Palkkahallinto
+358 2 2111 671

ElinaMälkiä

Thomas

Elina Mälkiä
Markkinointi- ja 
viestintä

+358 40 70 59 334
Thomas Friis
Turvallisuus- ja laatupäällikkö
+358 2 2111 676 
Jussi 100x100
Jussi Mälkiä
Hallituksen puheenjohtaja

VG-Shipping Oy:n bioöljyliiketoiminta on siirtynyt 1.11.2017 VG EcoFuel Oy:lle. Toiminta jatkuu normaaliin tapaan keskeytyksettä uudessa yhtiössä.