Language
Ship management
Sybimar Suljetun kierron konsepti2

Suljetun kierron konsepti

Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme ehtyvästä ulkomaisesta öljystä vaativat uusia energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen on ensimmäinen ja tärkein toimenpide, mutta lisäksi tarvitsemme uusia energiantuotantomuotoja. Kestävällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeestamme. 

VG EcoFuelin tuotantolaitos Uudessakaupungissa on osa Sybimarin suljetun kierron ekosysteemiä. Suljetun kierron konsepti on innovaatio, joka yhdistää ruoan- ja energiantuotannon kokonaisuudeksi, jossa jätteet, ravinteet, vesi, lämpö ja hiilidioksidi kiertävät takaisin tuotantoon. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali.

Osa öljyjemme raaka-aineesta tulee suljetun kierron kalankasvatuksesta. Prosesseissamme käyttämämme energia on peräisin biokaasulaitoksesta, jonne myös tuotannossamme syntyvä jäte päätyy muuttuen takaisin energiaksi, ja lannoitteeksi maataloudelle.