Language
Ship management

palvelut

Palvelut

Palvelutarjontamme:

 • Ship management palvelu kokonaisuudessaan; miehitys, tekninen hoito sekä turvallisuus
 • Miehitys- ja rekrytointipalvelut
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmien luominen ja ylläpitäminen
 • Tekniset palvelut
  • Tekninen hoito aluksille
  • Telakoinnit
  • Projektinhallinta
  • Uudisrakennusvalvonta
 • Osto- ja jakelupalvelut
 • Rahoituspalvelut
 • Konsultointi